Peaks within 10 miles of Dixie Mountain

Peak NameMountain RangeDistanceElevationView Peak
Big Creek PointCentral Salmon River Mountains48,893 ftread more
Center MountainCentral Salmon River Mountains109,323 ftread more
Coin MountainCentral Salmon River Mountains58,994 ftread more
Cougar PeakCentral Salmon River Mountains89,120 ftread more
Crater PeakCentral Salmon River Mountains58,860 ftread more
Greeley MountainCentral Salmon River Mountains29,233 ftread more
Marble MountainCentral Salmon River Mountains79,128 ftread more
Missouri RidgeCentral Salmon River Mountains98,666 ftread more
Mount EldridgeCentral Salmon River Mountains19,207 ftread more
Parks PeakCentral Salmon River Mountains88,833 ftread more
Peak 8060Central Salmon River Mountains58,060 ftread more
Peak 8420Central Salmon River Mountains48,420 ftread more
Peak 8421 (Center Ridge Peak #1)Central Salmon River Mountains98,421 ftread more
Peak 8498Central Salmon River Mountains48,498 ftread more
Peak 8569Central Salmon River Mountains68,569 ftread more
Peak 8615Central Salmon River Mountains58,615 ftread more
Peak 8722Central Salmon River Mountains38,722 ftread more
Peak 8817Central Salmon River Mountains78,817 ftread more
Peak 8860 (Center Ridge Peak #2)Central Salmon River Mountains98,860 ftread more
Peak 9004Central Salmon River Mountains79,004 ftread more
Peak 9101Central Salmon River Mountains29,101 ftread more
Pilot Peak 8057Central Salmon River Mountains68,058 ftread more
Pilot Peak 8420Central Salmon River Mountains48,420 ftread more
Profile PeakCentral Salmon River Mountains48,965 ftread more
Rattlesnake Peak 7791Central Salmon River Mountains77,791 ftread more
Snowslide PeakCentral Salmon River Mountains99,104 ftread more
The PinnaclesCentral Salmon River Mountains89,273 ftread more
Willson PeakCentral Salmon River Mountains58,955 ftread more
Wolf Fang PeakCentral Salmon River Mountains49,007 ftread more