Peaks within 10 miles of Peak 8180 (Grass Mountains High Point)

Peak NameMountain RangeDistanceElevationView Peak
Bally MountainWestern Salmon River Mountains46,818 ftread more
Black Tip Mountain and Black TipWestern Salmon River Mountains68,500 ftread more
Bruin MountainWestern Salmon River Mountains48,767 ftread more
Bruin Peak (Bruin Mountain BM)Western Salmon River Mountains48,607 ftread more
Brundage MountainWestern Salmon River Mountains107,803 ftread more
Granite Mountain 8479Western Salmon River Mountains48,479 ftread more
Hard ButteWestern Salmon River Mountains78,659 ftread more
Hard Peak (Hard Benchmark)Western Salmon River Mountains28,126 ftread more
Lava ButteWestern Salmon River Mountains108,328 ftread more
Lava RidgeWestern Salmon River Mountains78,180 ftread more
Peak 5980Western Salmon River Mountains65,980 ftread more
Peak 6740 (Sater Point)Western Salmon River Mountains86,740 ftread more
Peak 7191 (Granite Lake Point)Western Salmon River Mountains77,191 ftread more
Peak 7356 (Cloochman Point)Western Salmon River Mountains107,356 ftread more
Peak 7384 (Corral Peak)Western Salmon River Mountains27,384 ftread more
Peak 7420Western Salmon River Mountains77,420 ftread more
Peak 7719Western Salmon River Mountains87,719 ftread more
Peak 7965 (East Corral Peak)Western Salmon River Mountains47,965 ftread more
Peak 7995 (Duck Peak)Western Salmon River Mountains47,995 ftread more
Peak 8028 (Buissons Peak)Western Salmon River Mountains88,028 ftread more
Peak 8039 (Hard Creek Peak)Western Salmon River Mountains38,039 ftread more
Peak 8071Western Salmon River Mountains18,071 ftread more
Peak 8124 (Serene Peak)Western Salmon River Mountains28,124 ftread more
Peak 8156 (Grassy Twin Peak)Western Salmon River Mountains18,156 ftread more
Peak 8256Western Salmon River Mountains38,256 ftread more
Peak 8340 (Lower Black Tip Mountain)Western Salmon River Mountains68,340 ftread more
Peak 8420 (Mac Han Peak)Western Salmon River Mountains68,420 ftread more
Slab ButteWestern Salmon River Mountains58,225 ftread more