Peaks within 10 miles of Archie Mountain

Peak NameMountain RangeDistanceElevationView Peak
Eightmile Mountain by Collin CiarloEastern Salmon River Mountains107,871 ftread more
Goat Mountain 8835Boise Mountains88,835 ftread more
Jackson Peak 8124Boise Mountains48,124 ftread more
Peak 6682 (Stargaze Point)Boise Mountains86,682 ftread more
Peak 7561Boise Mountains27,561 ftread more
Peak 8340Boise Mountains68,340 ftread more
Peak 8498Boise Mountains78,498 ftread more
Peak 8970 (North Goat)Boise Mountains88,970 ftread more
Shephard PeakBoise Mountains98,833 ftread more
Silver MountainBoise Mountains108,573 ftread more
Tyee MountainBoise Mountains98,753 ftread more
Wolf MountainBoise Mountains58,876 ftread more